Konkurs fotograficzny Wood Fashion

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Obraz Podłogi” organizowanym przez Wood Fashion! 

Konkurs polega na wykonaniu fotografii, fotografii kolażu lub grafiki komputerowej ukazującej wielowymiarowość podłogi – podłogę jako dzieło sztuki.

Prace należy składać na marketing@woodfashion.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, dołączając podpisane oświadczenie.

Fundatorem nagród rzeczowych jest firma OSMO.

Zgłoszenie przyjmowane będą do 31.08.2020 r, a ogłoszenie wyników nastąpi 7.09.2020 r.

Po zakończeniu konkursu w salonie Wood Fashion odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Regulamin konkursu:

Link

Oświadczenie (załącznik do zgłoszenia):

Link